wesolowka.pl

Zaplanuj wakacje na polskiej wsi

Skarby Podkarpacia: Hłomcza

Jest jedną z najciekawszych miejscowości w dolinie Sanu, która swą popularność zawdzięcza wielu czynnikom. Tutejsza cerkiew przyciąga uwagę, kuszą też malownicze krajobrazy. Bliskość Sanoka sprawia, że turyści chętnie uwzględniają wizytę w tym miejscu w programie swej wycieczki. Czym może ich zachwycić Hłomcza? Czy warto odwiedzić tę miejscowość?

Z kart historii

Hłomcza może się pochwalić długą i trudną zarazem historią. Wiadomo, że już w początkach XV wieku wieś ta mogła się pochwalić znacznymi rozmiarami. Z dokumentów wynika, że już w latach 30-tych XV wieku istniała tu prawosławna parafia, co najlepiej świadczy o roli tej wsi i jej dynamicznym rozwoju. Z dokumentów wynika również, że Hłomcza aż do 1772 roku była wsią królewską, która następnie trafiała w ręce prywatnych nabywców. Źródła historyczne o wsi tej wspominają są często i bez wątpienia są cenną kopalnią wiedzy na temat jej przeszłości. Wiele tajemnic kryje się jednak i w ziemi. Warto pamiętać, że na terenie wsi odkryto kilkanaście ważnych stanowisk archeologicznych, które stały się przedmiotem zainteresowania badaczy w latach 80-tych XX wieku. Do najcenniejszych znalezisk z tego terenu zaliczane są jamy osadowe oraz dawna ceramika. Znaleziono tu również sporo przedmiotów, które pochodzą z czasów kultury magdaleńskiej.
Hłomcza może się pochwalić nie tylko ciekawymi pradziejami. I najnowsze dzieje tej wsi wzbudzić mogą ogromne zainteresowanie. Podobnie jak niemal całe Podkarpacie, tak i Hłomcza poważnie ucierpiała w czasie II wojny światowej oraz w pierwszych latach powojennych. W styczni 1945 roku wieś po raz pierwszy została zaatakowana przez oddziały UPA, które ponowiły atak na wieś w czerwcu 1945 roku oraz w 1946 roku. Ciekawostką związaną z powojennymi dziejami wsi jest chwilowa zmiana jej nazwy. W latach 1977-1983 nosiła ona nazwę Świerczewo, a taka nazwa miała być hołdem dla zamordowanego w 1947 roku generała Karola Świerczewskiego.

Jurajskie atrakcje – Dubie

Z wizytą w cerkwi

Współczesna Hłomcza to spokojna wieś, którą można odwiedzić w czasie wycieczki doliną Sanu. W pięknym otoczeniu czeka na turystów ciekawa cerkiew, która pełni od 1991 roku rolę parafialnej cerkwi grekokatolickiej. Jest to interesujący obiekt z połowy XIX stulecia. Drewniana świątynia, mimo dość młodego wieku, jest zabytkiem bardzo ważnym. Jak podkreślają specjaliści, jest ona jednym z ciekawszych przykładem stylu ukraińskiego w architekturze cerkiewnej na ziemiach polskich, zatem z pewnością warto przyjrzeć się jej dokładniej.

Dla miłośników pięknych widoków i drewnianej architektury jest Hłomcza miejscowością atrakcyjną. W czasie wycieczki po jej terenie można przecież zwiedzić ciekawą cerkiew oraz delektować się pięknymi widokami. Tu, w dolinie Sanu, nudzić się nie można.