wesolowka.pl

Zaplanuj wakacje na polskiej wsi

Miejsca mniej znane – Pasłęk w województwie warmińsko-mazurskim

Pierwotnie te tereny zamieszkiwało pruskie plemię Pogezanów. Jednak przybycie Krzyżaków spowodowało powstanie nowej osady, której nadano prawa miejskie w 1297 roku. Dokonał tego Wielki Mistrz zakonu Meinhard von Querfurt.

Historia Pasłęka

Do nowego miasta przywędrowała znacząca grupa holenderskich osadników, którzy zdecydowali się tutaj zamieszkać i prowadzić swój handel oraz rzemiosło. Po słynnej bitwie w 1410 roku, Pasłęk trafił pod polski zarząd, jednak po zawarciu pokoju toruńskiego z powrotem wrócił do ziem Zakonu Krzyżackiego, mimo że opowiedział się po polskiej stronie. Od XVI wieku miasto wchodziło w skład Prus Książęcych, powstał wtedy zbór ewangelicki, szkoła, odbudowano także wcześniej zniszczony zamek. W okresie potopu szwedzkiego w Pasłęku negocjowali ze sobą przeciwko Polsce król Szwecji Karol Gustaw i brandenburski elektor Fryderyk Wilhelm. Przez następne kilkaset lat miejscowość zostawała pod panowaniem Prus oraz Niemiec, dopiero po zakończeniu II wojny światowej przyłączona została do państwa polskiego.

Co warto wiedzieć o Pasłęku pod kątem turystycznym?

Miasteczko jest pięknym i spokojnym miejscem do odpoczynku. Na pewno ma ono do zaoferowania inne atrakcje turystyczne niż np. miasto Toruń – jak wiadomo tam znajduje się słynne Planetarium w Toruniu. Dobrym pomysłem będzie spacer po zabytkowych obiektach, należy zobaczyć w miarę dobrze zachowany zamek krzyżacki z XIII wieku, potem wielokrotnie remontowany. Centrum Pasłęka otoczone jest murami obronnymi sięgającymi 8 metrów, poszczególne odcinki łączą baszty oraz bramy, których wygląd tylko dodaje tej miejscowości uroku. Sam ratusz również posiada ciekawą konstrukcję. Dalej trzeba się udać do kościoła p. w. św. Bartłomieja, znajdują się tam barokowe organy wykonane przez Andreasa Hildebrandta w 1719 roku. Warto przywołać miejską legendę o Bursztynowej Komnacie, miała powstać na rozkaz pruskiego króla Fryderyka I w 1701 roku i później znaleźć się w Pasłęku. Prawdopodobnie została ukryta w podziemiach zamku, ale jeszcze nikt jej nie odnalazł, może właśnie Tobie się uda?